StumfilmsFestival

Varbergs första StumfilmsFestival – 23, 24 och 25 maj 2019 

Varbergs Kulturskolan inbjuder alla till denna unika händelse. Festivalen är resultatet av ett 18 månader långt samarbete mellan kulturskolan och Salomon Helperin, där man tillsammans med stora delar av kulturskolans elever och personal arbetat med lite nya grepp. Några av filmerna har eleverna gjort själva. Dessa blandas med Buster Keaton filmer i olika visningar, se StumfilmsFestival-Program.
– Jag visste direkt efter första mötet i oktober 2017, då vi bestämde oss att genomföra projektet, att detta skulle bli riktigt bra. En styrgrupp bildades: Enhetschefen Malin Svarfar, filmläraren Albin Glasell och jag. Vi bestämde ramverket, projektfaser och budget. Sedan var det bara att jobba på, säger Salomon Helperin. Under vårterminen 2018 arbetade jag tillsammans med Albin. Vi gjorde en översyn av befintliga resurser. Både gällande aktuella visningsplatser, och hur vi skulle lägga upp visningarna. Både i tid och rum. Efter att träffat alla aktuella kontaktpersoner så beslutade vi om ett preliminärt visningsprogram. Detta meddelades Malin och skolans producent Marie Nilsson Lanai. Med detta överlämnade vi de praktiska sakerna och fortsatte med det konstnärliga innehållet. Vi enades om att blanda nya filmer, som var gjorda av skolans elever och lärare med vissa Buster Keaton filmer. Dessutom fick vi till en visning av Frotz Langs ”METROPOLIS”. Jag hade skrivit och tillsammans med gruppen O.R.O. spelat till denna film på Göteborgs FilmFestivals öppningsvisning på GBG:s Stadsteater 1994. Då i den ”korta versionen”. Sedan dess har man hittat ”bortklippt material”, som överensstämmer med orginalmanuset. Dessutom har man restaurerat filmen. Vi kommer att visa den i dess full lägnd 2 timmar 25 minuter, med paus.

Salomon Helperin är tillsammans med kulturskolans filmlärare Albin Glasell festivalens konstnärliga ledare och festivaldirektör.