Jewish Christian – choir project (in swedish)

Precis som i synagogor, kan jag i kristna sakrala rum uppleva G-ds ande. Den judisk kristna traditionen kan även sammanflätas genom musiken. Jag har under olika perioder i mitt professionella frilansande artistliv genomfört ett flertal körprojekt inom Svenska kyrkan. Upplägget är enkelt. Jag kommer till ett första möte med ett antal egna stycken och arrangemang i olika svårighetsgrader till den aktuella församlingen. Tillsammans med präster och kyrkomusiker skapas ett upplägg i lämpligt format utifrån varje församlings specifika förutsättningar. När vi tillsammans är överens om upplägg, omfattning och övriga praktiska frågor bestämmer vi oss för ett genomförande.

Ett vanlig projektform är:
1 Första möte
2 Vi bestämmer upplägg och omfattning (ex. 3-4 separata kör-rep. kören får noter innan)
3 Uppförande helg: Fredag kv. rep. Lörd fm rep. Lördag kv. konsert + medverkan på Söndagens fm gudstjänst. (bl.a. med nyskrivet mindre verk på texten för den ”Gammaltestamentliga läsningen”).

Jag använder mig helst av församlingens lokala musiker – alltid trevligt med möten med nya människor. Jag har vidare nästan som krav att både församlingens präster och kyrkomusiker samverkar i projektet efter som jag ser projektet som ett musikaliskt andligt möte mellan församlingens personal, kören och besökarna.

Några exempel på musikaliskt material:

Ose Shalom

Hashivenu

Sh´ma

Kontakta mig gärna för närmare information.
Salomon Helperin,
0707 450540
salomon@helperin.com