Cult Inc

Cult. Inc. – Kulturell Inkludering ekonomisk förening.


Kulturell inkludering är en organisation där vi lägger produktioner där beställaren/projektägaren vill ha samarbetsavtal med en NPO (Non-Profit Organisation).


Cult Inc – Kulturell Inkludering arbetar företrädelsevis med att inkludera artister med olika förutsättningar ocu kulturell/etnisk bakgrund.Cult.Inc_Regbevis

Stadgar 20170807

e-post:info@alphagroup.se

www.helperin.com

alphagroup.se

Tel. 0707 450540 (Salomon Helperin)