Cult Inc

Cult. Inc. – Kulturell Inkludering ekonomisk förening.


Kulturell inkludering är en organisation där vi lägger produktioner där beställaren / projektägaren vill ha samarbetsavtal med en NPO (Non-Profit Organisation).


Cult Inc – Kulturell Inkludering arbetar företrädelsevis med att inkludera artister med olika förutsättningar och kulturell/etnisk bakgrund.


 Av styrelsens samt årsmötet beslutade projekt skall genomföras enligt föreningens aktuell genomförande process.


Cult.Inc_Regbevis

Stadgar

e-post:info@alphagroup.se

www.helperin.com

alphagroup.se