Cult Inc

Cult. Inc. – Kulturell Inkludering ekonomisk förening.


Kulturell inkludering är en organisation där vi lägger produktioner där beställaren / projektägaren vill ha samarbetsavtal med en NPO (Non-Profit Organisation).


Cult Inc – Kulturell Inkludering arbetar företrädelsevis med att inkludera artister med olika förutsättningar och kulturell/etnisk bakgrund.


Minoriteternas Musik är ett projekt som vi planerar starta under 2019. Här skall vi sammanställa olika nordiska minoriteters musikarv i syfte att göra denna musik tillgänglig för kör och musikgrupper.


Cult.Inc_Regbevis

Stadgar

e-post:info@alphagroup.se

www.helperin.com

alphagroup.se