C.A.M.E.

C.A.M.E. – Create Artistic Music Ensamble,

Tonsättare Sven-Erik Johansson

C.A.M.E. var på 1980 talet en gruppering av musiker och kompositörer. Både från GSO och frilansande jazzmusiker. Tillsammans med kompositören Sven-Erik Johansson och jazzbasisten/konstnären Björn Rabe ledde jag denna ensemble under en 5 årsperiod. Vi hade ett flertal framföranden utanför ”vanliga spelställen” (konserthus och jazzklubbar).

Jag har fått lite förfrågningar om att sätta ihop en liknande ensemble där de medverkande tillsammans kan skriva musik, spela olika instrument, producera multimedia föreställningar m.m.

Jag söker nu en grupp bland olika typer av artister och musiker jag mött de senaste 10-15 åren, före att undersöka om det finns något intresse. En bra förutsättning är om vi har mycket olika typer av erfarenheter. Du som inte känner för att bidra med ”eget material” direkt, kan hänga på som musiker.

Ett utgångsläget kan vara:
Inga fasta rep / mötestider, alla medverkande binder inte upp sig längre en begränsad projektperiod.Erfarenheten visar att sammansättningen av personer är viktig; det är en tillgång om vi är olika och har olika typer av erfarenheter. Vidare är en åldersmässig mångfald bra; de äldre har en massa erfarenhet, de yngre ifrågasätter och driver på med sin energi.

Jag tror att det är bra om vi har likartade digitala verktyg: Abelton LIVE, Cubase, Logic eller liknande. Om du är bra på a´vista läsning är det OK, men inte ett måste.

I ett första läge kan vi kolla upp intresse och hitta en grupp/3-5 personer pers som förutsättningslöst träffas några gånger – nu i corona tider skypar vi.

I ett senare läge kör vi några mindre projekt / gigs för att se hur det blir live. Sedan får vi se om det finns lust, tid och inspiration att fortsätta. Då kan vi även se hur vi rent multimedia mässigt kan utveckla vårt uttryck – projekt där dans, konst och film på olika sätt ingår.

Hör av dig till mig. Min avsikt är att skapa ett forum där olika artister kan utvecklas, uttrycka sig och ha kul tillsammans.

 

Hälsningar

Salomon Helperin
tel 0707 450540
www.helperin.com
salomon@helperin.com