Shlojmelle & Tomelle sv

Tomas och jag är barndomskamrater. Vi har huvudsakligen arbetat som frilansande musiker, kompositörer och sound-designers m.m. Mestadels inom den ”privata sektorn” – vi tycker inte om att vara beroende av den ”skattefinansierade kultur-sektorn”. Det är viktigt för oss ha ”kul på jobbet”.
Vi har det stora privilegiet att välja vem vi vill spela med, när vi vill spela och vilken musik vi vill spela. Vi är ganska dyra att anlita. Men så finns det produktioner vi vill arbeta med, som inte har en erforderlig budget. Här kommer ”Klezmorims” in. (det finns ju gungor och karuseller), Vi spelar utan ersättning på vissa ”judiskt/kristna projekt”. Vi ser ett stort värde att medverka i produktioner där vi och arrangören delar grundläggande existensiella frågor. Detta känns berikande och rätt.
De som absolut vill betala får göra detta genom att swisha en gåva till Bifrostkyrkan (Tomas hemförsamling) eller till SMDA (SvenskaMogenDavidAdom – ligger nära Salomons hjärta).

Salomon & Tomas Musikanterna ;på jiddisch.

Det behändiga duo-formatet, på trumpet, elektronik och bas, möjliggör en stor dynamik och skilda former av musikaliskt uttryck. Från en akustisk duo i mindre lokaler, till elektro-akustiskt spännande musik-shower på större festivals-scener.

Musiken har sitt ursprung i våra judiska och kristna musiktraditionen. Både klezmer (mit jiddischket) och kristna trad. melodier förekommer. Musikval, uttrycket och volymen utgår alltid från det aktuella rummet/scenen. Självklart får publiken komma med önskemål. Jämte konserter spelar vi även på olika ”teman-sammankomster”; Betraktelser över bibeltexter, Minnet över Förintelsen och liknande. Men även i mer ”uppsluppna sammanhang”; på judiska Café Cholem eller sommarkonserter i kyrkor, där vi tillsammans med arrangören vill skapa ett ”dynamiskt upplägg”. Här kan det gå snabbt mellan allvar och skämt. ”Meshuggener Klezmorims”!
På större event och konserter spelar vi även på kvintett.

Kontakta oss gärna;
Tomas Ferngren: melodeal@gmail.com 0707 76 00 63
Salomon Heperin: salomon@helperin.com 0707-45 05 40


Weibelle – ljudfil

Bebbelle – ljudfil