Shlojmelle & Tomelle sv

Salomon Helperin-trumpet, Tomas Ferngren-bas

Tomas Ferngren-bas och Salomon Helperin-trumpet har en lång historia. Men först nu har de börjat spela tillsammans som duo. Det behändiga duo-formatet möjliggör en stor dynamik och skilda former av musikaliskt uttryck. Från en akustisk duo i mindre lokaler till en akustisk-elektronisk spännande maskin på större festivals-scener.

Musiken har sitt ursprung i deras judisk-kristna uppväxt och liv. Det brukar mest bli klezmer mit jiddischket i judiska sammanhang och i ”kristna sammanhang” lite ut denna traditionella repertoaren.
Vi spelar tämligen svagt och utgår alltid från det aktuella rummet/scenen och publiken får lov att önska vad de vill.

Kontakt:
Tomas: melodeal@gmail.com 0707 76 00 63
Salomon: salomon@helperin.com 0707-45 05 40