Said

Hej Said, någon frågade efter en demo på oss två. Kan jag lägga den fil på den del av min website som är helt öppen?

Said&Sal