SALOMON-JUDE

imageEfter förfrågningar om min tro / uppfattning gällande grundläggande religiösa frågor, följer här en sammanfattning rörande min syn på judendom och kristendom.

Jag är jude, av Lewi stam. Andra generationen i Sverige – mina förfäder kom till Sverige runt 1900. Jag är även svensk medborgare och  göteborgare – född på Hisingen. Jag är inte speciellt from – har en “privat” tro på G-d och håller shabbat och kosher på ”mitt sätt”. Från det att jag började spela vid 5 års ålder och synnerligen i tonåren blev min G-ds tro och min musik till en sammanflätande enhet – ett sätt att leva. Att ”göra tjänst inför Herren”, som de levitiska prästerna gjorde i Tabernaklet, blev min livsmall.

 

ovan h: Invigningsfest av en ny Tora rulle. Chabbadhuset i
Göteborg med Rabbi Alexander Namndar.

För mig står Jesus och Paulus i ett klart motsatsförhållande till varandra. Världsreligionen Kristendomens alla grupperingar vilar på en lära som till stora delar är sammansatt av skrifter från Paulus och vidare teologiska arbeten fram till de första kyrkomötena. Kristendomens teologiska struktur grundar sig bl.a. på Paulus arbete och väldigt lite på personen Jesus. Kristendomen borde kanske benämnas som ”Paulismen”. Jag ser Jesus som en av många judiska profeter som verkade under den aktuella perioden. Inte som Messias. Paulus påstådda uppenbarelse på ”vägen till Damaskus” är för mig en fabricerad historia i syfte att strukturera ett fundament till den teologiska logistiken i arbetet att göra kristendomen till en institution i Romarriket. För mig ligger judendommen mer på det sociala än det teologiska planet. Alla vi människor har både skyldigheter och rättigheter gentemot varandra och oss själva. Detta är sammanställt i de 613 ”mitzvot”. Allt skapat är likställt inför den ”högre energi” som, på någon för mig obegripligt sätt, finns i det vi känner till och det vi inte har en aning om. Ingen människa är förmer än någon annan.
Mina rättesnören är Toran ( de fem Moseböckerna ), Talmud och Mishna ( den nedskrivna muntliga traditionen ). Jesus nämns ex. inte i Mishna. Jag anser att varje människor har skyldighet att skapa sig en egen moralisk kompass för att utveckla de rättsbegrepp vi upplever vara sanna.

Två saker som är avgörande för mig inom den judisk traditionen:
1/ Judendomen är ingen missionerande religion. Till skillnad från kristendomen och islam finns således inget egenvärde att någon konventerar till judendomen.
2/ Judendomen har ingen påve – ingen religiös politisk ledare, person eller institution som kan / har rätt att sätta sig till doms över hur en enskild jude lever sitt liv. Även om det finns olika inriktningar inom judendomen så finns det faktiskt lika många varianter på judendomen som det finns judar.
Detta ligger i den judiska traditionen att söka och ifrågasätta sig själv och sin omgivning;
– Där det finns två judar finns det tre åsikter…”
I grunden en humanistisk och pluralistisk grundsyn.

Följande två bibelcitat är bidragande till min grundläggande syn på Jesus, Toran och Paulus:
Det första där det beskrivs att Jesus aldrig lämnade sin traditionella judendom. Jesus var ju inte och blev aldrig s.k. Kristen.

Matt 5;17-19, även Luk 10;25-28
– Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem (buden/lagen) skall räknas som stor i himmelriket. ”

Det andra, där Paulus i princip avslöjar sig som ”grundaren till antisemitismen”:

Första Thessalonikerbrevet 2;14-16
davids-stjärna– Ni bröder har ju följt exemplet från Guds församlingar i Judeen som lever i Jesus Kristus. Vad de har fått utstå från judarna, det har ni fått utstå från era landsmän. Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten, eftersom de försöker hindra oss från att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli räddade.Så fyller de ständigt sina synders mått. Men nu nås de till slut av Guds vrede. “

Det sistnämnda citatet har genom historien gett grogrund för antisemitism och används fortfarande. Främst i de regioner som under 2:dra världskriget hade många nazi-sympatier: Lettland ( det första området som utropades som ”Jude frei Zoon” ), Ungern, Kroatien och Ukraina. Det är märkligt med vårt ointresse för vår historia! Grundläggande kännedom om historiens olika kulturer är påfallande dålig rent generellt. Dagens kristna kyrkors mission skiljer sig visserligen avsevärt jämfört med meddeltidens. Ändå finns det idag staka kopplngar mellan lokala och nationella kyrkor och politiska facistiska strömningar.

Länk till lista ”Frivilliga i Waffen-SS”

Länk till karta över koncentrationslägren

Länk till kort analys – judarnas fel

2015-06-22
Salomon Helperin

Nedan lite kort personlig historik.

Sholom_Aleichem
Min mormors farbror Shalom Alechem ( Salomon Rabinovitz )

img_pargod_1082

Jerusalems JazzFestival 1982

img_shofar

Shofar – vid judisk nyår/Försoningsdag ( Rosh Hashana/Jom Kippor )

img_garb

Jubileums Konsert vid Göteborgs Synagogas 150 årsfirande