Choir project (in swedish)

Precis som i synagogor, kan jag i kristna sakrala rum uppleva en andlig närvaro. Den judisk-kristna traditionen kan sammanflätas genom musiken. Jag har under olika perioder i mitt professionella frilansande artistliv genomfört ett flertal körprojekt inom Svenska kyrkan. Upplägget är enkelt. Jag kommer till ett första möte med ett antal egna stycken och arrangemang i olika svårighetsgrader till den aktuella församlingen. Tillsammans med präster och kyrkomusiker skapas ett upplägg i lämpligt format utifrån varje församlings/pastorats specifika förutsättningar. När vi tillsammans är överens om upplägg, omfattning och övriga praktiska frågor bestämmer vi oss för ett genomförande.

Ett vanlig projektform är:

1 Första möte
2 Vi bestämmer upplägg och omfattning (ex. 3-4 separata kör-rep. kören får PDF noter innan)
3 Uppförande helg: Fredag kv. rep. Lörd fm rep. Lördag kv. konsert + medverkan på Söndagens fm gudstjänst. (bl.a. med nyskrivet mindre verk på texten för den ”Gammaltestamentliga läsningen”).

Precis som i synagogor, kan jag i kristna sakrala rum uppleva en andlig närvaro. Den judisk-kristna traditionen kan sammanflätas genom musiken. Jag har under olika perioder i mitt professionella frilansande artistliv genomfört ett flertal körprojekt inom Svenska kyrkan. Upplägget är enkelt. Jag kommer till ett första möte med ett antal egna stycken och arrangemang i olika svårighetsgrader till den aktuella församlingen. Tillsammans med präster och kyrkomusiker skapas ett upplägg i lämpligt format utifrån varje församlings/pastorats specifika förutsättningar. När vi tillsammans är överens om upplägg, omfattning och övriga praktiska frågor bestämmer vi oss för ett genomförande.

Jag använder mig helst av församlingens lokala instrumental-musiker – alltid trevligt med möten med nya människor. Jag har vidare nästan som krav att både församlingens präster och kyrkomusiker samverkar i projektet efter som jag ser projektet som ett musikaliskt andligt möte mellan församlingens personal, kören och besökarna. Församlingens kyrkomusiker och jag växlar om att dirigera kören. Det finns alltid utrymme för olika solistiska delar där både enskilda körmedlemmar och/eller församlingsmusiker kan agera solist. Det viktiga är att vi tillsammans arbetar fram en bra stämning där alla känner sig bekväma och delaktiga.

Länk till PDF:s och mp3 demos

Kontakta mig gärna för närmare information.
Salomon Helperin,
0707 450540
salomon@helperin.com

Det sakrala rummets andliga mystik….
Judiska böner på arabiska skalor i det sakrala rummet
Repeterar med kören