utkast – kvartett med Peter..

HASHEM – en mångfacetterad ensemble.

Musiken: Vår repertoar sträcker sig från J.S. Bach till nykomponerat. Då vi har olika teman för varje konsert kan vi uppträda i olika skepnader. Som en traditionell brass kvartett, eller med en rad akustiska (ex. gong gong och andra perkussions instrument) och elektroakustiska alternerande instrument. (ex. med effekter, delay, loopar m.m.)

Musikerna: Grundsättningen är Peter Malton och Salomon Helperin, som spelat i olika konstellationer i över 40 år, samt Grodan Boll och Kalle Stropp. Mestadels spelar vi på kvartett men har även vissa program där vi utökar ensemblem med andra artister.

Konserter/Program: 

”Från Bach till Mahler” – en konsert med den europeiska kulturtraditionen.

”Trumpeter och Basuner i sakrala rummet” – från tempeltrumpeter ála Jerikos murar till viskande vind.

”Hashem i tre dimensioner” – en elektroakustisk resa med stor dynamik.

”I svensk folkton” – folkmusik med näverlurar.

”Event musik” – Specialskrivna fanfarer och pausmusik till möten och kongresser.

Dessutom samarbetar vi gärna med körer och andra musiker. Ni kan anlita oss enbart till ett tillfälle eller låta oss producera hela sammankomsten med catering, scen, tält och AV utrustning.

Ersättning: Vi offerera vid olika event uppdrag. Vid mindre spelningar i kyrkor och vanliga kulturevenemang, där det inte finns utrymme för våra ersättningar, får arrangören ge en minnesgåva till Räddingsmissionen på 5 000:-

Hälsningar
Salomon Helperin / Peter Malton

Kontakt; salomon@helperin.com 0707 450 540.  peter@malton.se 0703 741 731

(YouTube-klipp1 – bildspel med musik: Bach – Mahler, + tempeltrumpeter…)

Event fanfar: